A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg

Elektronikus vállalatirányítási rendszer és internetes megjelenés létrehozása.

QUALITAS T & G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a GOP-2.2.1-09/1 jelű pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával eszközbeszerzés valósult meg, melynek keretében került beszerzésre 4 200 000,-Ft támogatás segítségével.

Szerződés tárgya:

A Szerződés tárgya a "Elektronikus vállalatirányítási rendszer és internetes megjelenés létrehozása." című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben rögzített, a Támogató által jóváhagyott projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

QUALITAS T & G Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6728 Szeged, Alkotmány u. 104.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., Postacím: 1539 Budapest, Postafiók: 684., Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.

www.nfu.hu, www.magzrt.hu