Miért válassza a RaDAr-t?

A RaDAr tudományosan megalapozott, egyetemi fejlesztéseken nyugvó és a gyakorlatban sokszorosan kipróbált és eredményesen alkalmazott rendszer, amely a kornak megfelelően online elérhető, és az Ügyfél számára rugalmas konstrukciókkal igénybe vehető. Értéksemleges, főként a szerepek hatékonyságát vizsgálja, emellett kultúrafüggetlen és akár olvasási nehézségekkel küzdő személyek esetében is alkalmazható. Nemzetközi használatának köszönhetően több nyelven is elérhető, egész Európára kiterjedő hálózattal rendelkezik a partnereken keresztül.
Az alkalmazás történhet külső szakmai megoldás segítségével, vagy belső szakember kiképzésével is.
A módszerről itt olvashat bővebben.

A felhasználás céljai szerint a következő konkrét előnyei vannak:

Magáncélú használatra: gyors, egyszerű, anélkül alkalmazható, hogy el kelljen hagyni a lakóhelyet. Az egyéni profilt csatolni lehet az önéletrajzhoz is.
Érdekel, több információt szeretnék…

Vállalati környezetben történő használat szempontjából: költség- és időhatékony, a cég méretétől és struktúrájától függően többfajta alkalmazása lehetséges. A szervezeti kultúrának és működések a mérése mellett összevethető gyakran alkalmazott módszerekkel, mint például a SWOT vagy a Quinn féle Versengő értékek modell. Ezek alkalmazásával, valamint kiegészítésével jön létre a PDA, vagyis a Folyamatközpontú Megközelítés, amely kifejezetten a szervezetfejlesztés eszköze.
Érdekel, több információt szeretnék…

Emberi erőforrás gazdálkodásra:
a munkaerő kiválasztási segédeszközeként előre meghatározott kritériumoknak való megfelelés kb. 30-45 percen belül (a munkatárs beavatkozása nélkül) megállapítható, így a speciális szakmai felkészültségre (pl. nyelvtudás, IT ismeretek, stb.) kell csak időt szánni. Emellett támogató eszközként coachinghoz, tréningekhez, továbbképzésekhez, értékelési rendszerekhez is használható.
Érdekel, több információt szeretnék…

Tudományos célra: mérésre, értékelésre, összehasonlításra, saját, exportálható, automatikus adatbázissal, amely kiegészíthető olyan feladatszerkesztési modullal, amelynek segítségével meglévő kérdőíveket lehet csatolni a rendszerbe, vagy teljesen újakat is létre lehet hozni.
Érdekel, több információt szeretnék…

A RaDAr-ról bővebben
Az RDA angol mozaikszó, a Role Diagrammatic Approach rövidítése, amit szerepközpontú megközelítésnek fordíthatunk. (A magyar szóhasználatban a RaDAr szót használjuk a későbbiekben.) A RaDAr szakmai és tapasztalati tudásra épülő modell, amely a humán kapcsolatok és a humánerőforrás menedzsment területén használható.
A modellt holland pszichológusok és tanácsadók fejlesztették és próbáltak ki több éves munkával. A kutató-fejlesztő munka 1985-ben indult, 17 holland pszichológus részvételével a hollandiai Utrechti, a Leideni és Twente-i Egyetemek együttműködésében. A modell szerepekben és interakciókban írja le az emberek viselkedését. Olyan eszköz, amely jól használható az egyéni kompetenciák és a szervezeti elvárások összehangolására.
A RaDAr modellben számos pszichológiai elmélet összegződik, többek között a jól ismert Nagy Ötös (Big Five) személyiség karakterisztika; a RaDAr ugyanazt méri, mint a legelfogadottabb személyiség tesztek. Dimenziói szakmailag megalapozottak, az emberi viselkedés elfogadott kategóriáiban működnek, kiegészítve néhány, a munkavállalás szempontjából fontos kategóriával. A RaDAr modell kifejlesztése, normalizálása és validálása tudományos módszerekkel történt. Mára a RaDAr nemzetközileg elfogadott és alkalmazott eszközzé vált, amely továbbra is dinamikusan fejlődik. Hazánkban kizárólagos forgalmazója a Qualitas T&G Kft.
A RaDAr modell öt fő osztályozási kritériumot alkalmaz, ezek közül itt hármat mutatunk be. (ld. 1. ábra) Ezeknek a dimenzióknak a segítségével jobban kategorizálhatóak az adott személy viselkedéses működési módjai, részletesebb képet kaphatunk a jellemző mechanizmusairól. Mindhárom dimenzió igen hasznosnak bizonyul a kompetenciáknak, az adott személy saját életében történő azonosításában.

1.ábra: A RaDAr dimenziói és a tengelyek
 
1. dimenzió: Dinamikus – Stabil
A dinamikus személyiség jellemzően extrovertált, jól viseli és kezeli a folyamatos változást, a változatokat, és alapvetően a külső dolgokra, a külvilágra fókuszál. A stabil személyiség inkább introvertált, fontos, biztonságot adó számára az ismétlés és az állandóság, s inkább a belső dolgaira fókuszál. A vízszintes koordinátatengely jelöli ezt a dimenziót.

2. dimenzió: Kapcsolatorientált – Tartalomorientált
A kapcsolatorientált ember szívesen dolgozik együtt más emberekkel, az emberekkel való kapcsolatai mindennél fontosabbak számára. A tartalomorientált ember számára maga a munka fontos, előnyben részesíti a feladatot az azt végzővel szemben.
Ezt a dimenziót a függőleges koordinátatengely határozza meg. A két dimenzió négy síknegyedet feszít ki, amelyek a személyiség főbb beállítódását jelzik.

3. dimenzió: Vezető – Megvalósító
A RaDAr modellben mind a négy síknegyedben van még két tengely, amely a dolgozók szervezetben betölthető szerepével van kapcsolatban. A kutatások szerint a tengelyek tükrében is elkülönülnek a vezetési és a megvalósító szerepek.
 
 
Egy RaDAr profil a következőképpen épül fel:
2. ábra A RaDAr profil grafikus eleme
 
1. A viselkedéses ábra, amely azt mutatja, hogy az adott személy mely viselkedéseket milyen arányban alkalmazza.

2. Az értékek ábra, amely megmutatja, hogy hogyan viszonyul ezekhez a viselkedésekhez.

3. A mutatók alapján létrehozott kiegészítő információk a személy nem hatékony viselkedéseiről, fejlődési lehetőségekről, és funkcióprofilhoz való illeszkedéséről.

 

További lehetőségek:
3. ábra: Az egyéni és funkcióprofil illeszkedése
 
A rendszer alkalmas nem hatékony viselkedés azonosítására, és javaslattételre annak korrigálására. Ezen kívül össze lehet hasonlítani egyes személyek adatait egymással, időben, és szakmaprofillal is. Az alábbi ábrán látható, hogy hogyan lehetséges összehasonlítani a funkcióprofilt az egyéni profilokkal:

Ez alapját képezheti egyéni fejlesztésnek, vagy akár szervezeti átalakításnak is. Ezek mellett a rendszerben található adatok kutatási célokra is felhasználhatók.
 Vissza
© 2010 kompetenciavizsgalat.hu | A RaDAr magyarországi kizárólagos forgalmazója a Qualitas T&G Kft. :: www.qualitas.hu Hosted by dwxvalid xhtml