Mi az a kompetenciavizsgálat?

A kompetenciáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. Abban egyetértenek a mai definíciók, hogy a kompetencia nem kizárólag alkalmasságot jelent, hanem motivációs tényezőket, attitűdöket is magában foglal.

A mi felfogásunk az, hogy a kompetencia egy olyan konstruktum, amely egyrészt tartalmazza a képességeket és a készségeket, másrészt azt is jelenti, hogy ezeket a személy használni is tudja; és hajlandósága van arra, hogy adott helyzetben a helyzethez illő viselkedéssel működjön. Ehhez az szükséges, hogy a személy tisztában legyen azzal, hogy mire képes, milyen kompetenciákkal bír, és melyek azok, amelyeket esetleg nem használja ki teljes mértékben.

A viselkedést alapvetően befolyásolják a személyen belüli tényezők, azok a bejáratott formák, amelyeket mindennap alkalmazunk. Ezek a működések sok esetben jól használhatók, boldogulunk velük, megszoktuk őket. Vannak azonban olyan szituációk, amikor érzékelhetően nem tudunk jól alkalmazkodni, esetleg váratlanul érnek minket, felkészületlenek vagyunk. A rugalmas, helyzetfüggő viselkedés lényege, hogy mozgósítani tudunk olyan működési formákat, amelyekkel ugyan nem élünk minden nap, de a helyzet kívánalmaihoz tökéletesen illeszkedik.

Az ilyenfajta alkalmazkodó képességhez nagyon jó helyzetfelismerő készséggel kell rendelkezni, valamint biztos tudással arról, hogy milyen kompetenciákat tudunk mozgósítani nagyon gyorsan, akár hívószavak hatására.

A kompetenciavizsgalat.hu portálon egy olyan módszert ajánlunk, amelynek a segítségével egyrészt kellő önismeretre lehet szert tenni a kompetenciák terén, meg lehet vizsgálni a szakmai alkalmasságot és ezen felül személyre szabott fejlesztési-fejlődési lehetőségeket is igénybe lehet venni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjunk működni a mindennapos teendők, valamint rendkívüli helyzetek során egyaránt.
Ez a módszer a RaDAr, amely egy integrált és holisztikus kompetenciamodellen alapul. Ezen az oldalon több információt találhat arról, hogy mire lehet használni…

A kompetenciavizsgalat.hu szolgáltatásai az egész országban elérhetőek, csapatunk megoldásközpontú hozzáállással, minőségi- és felelősségteljes munkával garanciát vállal a tudatos és számon kérhető fejlődésre akár egyéni, akár szervezeti tanácsadásról legyen szó!Vissza
© 2010 kompetenciavizsgalat.hu | A RaDAr magyarországi kizárólagos forgalmazója a Qualitas T&G Kft. :: www.qualitas.hu Hosted by dwxvalid xhtml